Ta strona korzysta z plików cookie.

Traktat reformujący Unię Europejską

11 lipca 2007
Wydarzenia

W dziale Materiały z konferencji udostępniamy nowy tekst pod redakcją prof. Jana Barcza: Traktat reformujący Unię Europejską – Mandat Konferencji Międzyrządowej – analiza prawno-polityczna – Wnioski dla Polski.

Konferencja, zorganizowana przez Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Centrum Strategii Europejskiej demosEUROPA, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Europejskiego SGH i Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE WSPiZ im. L. Koźmińskiego, odbyła się 11 lipca 2007.

Spis treści:

  • Wstęp (Jan Barcz)
  • Traktat reformujący UE – „mapa drogowa”, forma traktatu, propozycje zasadniczych zmian instytucjonalnych  (Jan Barcz)
  • Traktat reformujący UE – podejmowania decyzji w Radzie większością kwalifikowaną  (Jerzy Kranz)
  • Traktat reformujący UE –  umocnienie ochrony praw podstawowych (status Karty Praw Podstawowych i przystąpienie UE do EKPCz) (Anna Wyrozumska)
  • Traktat reformujący UE – proponowane zmiany w dziedzinie rynku wewnętrznego i  polityk UE (Artur Nowak-Far)
  • Traktat reformujący – proponowane zmiany w dziedzinie Wspó́lnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń́stwa UE (Krzysztof Miszczak)
  • Traktat reformujący UE – proponowane zmiany w dziedzinie Przestrzeni Wolnoś́ci, Bezpieczeń́stwa i Sprawiedliwosści UE (Agnieszka Grzelak)
  • Przed rozpoczęciem Konferencji Międzyrządowej – ocena polityczna Mandatu (Paweł Ś́wieboda)

Autorzy:

Prof. zw. dr hab. Jan Barcz – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koźmińskiego
dr Agnieszka Grzelak – adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego SGH
Prof. dr hab. Jerzy Kranz – Katedra Prawa Europejskiego SGH
dr Krzysztof Miszczak – Katedra Prawa Europejskiego SGH
Prof. dr hab. Artur Nowak-Far – kierownik Katedry Prawa Europejskiego SGH
Paweł Ś́wieboda  – prezes Centrum Strategii Europejskiej demosEUROPA
Prof. dr hab. Anna Wyrozumska – Katedra Prawa Europejskiego Jean Monnet Chair of European Constitutional Law Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łó́dzkiego

Pliki: