„Musimy rozpatrywać kwestię wycofania się USA z INF w szerszym kontekście” – dr Bruno Surdel dla Eurasia [06.02.2019]