„Stan wojny może wywoływać zachowania patologiczne” – dr Małgorzata Bonikowska w TOK FM