„Polska zaczęła myśleć w skali szerszej niż europejska” – dr Małgorzata Bonikowska w TOK FM [16.12.2014]