Spotkanie Prezesa CSM z wiceszefem albańskiego tygodnika „Java”

Nie można ulegać stereotypom. W Unii Europejskiej wciąż są kraje, które wspierają unijną politykę rozszerzenia, widząc w niej ogromne korzyści dla Europy. Jednym z nich jest Polska – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, na spotkaniu z Baftjarem Luzati, znanym dziennikarzem albańskim, który pisze pod pseudonimem Ben Adoni. Luzati jest zastępcą redaktora naczelnego popularnego i opiniotwórczego tygodnika „Java”, redaktorem suplementu kulturowego w dzienniku „Gazeta Shqiptare” i stałym współpracownikiem austriackiej telewizji publicznej ORF.

Jego wizyta w Polsce wiąże się z jubileuszem 2014 roku, czyli 25-lecia obalenia komunizmu oraz 15. rocznicy akcesji do NATO i 10-lecia członkostwa w UE. Przykład Polski ma ogromne znaczenie dla Albanii w kontekście euroatlantyckiej współpracy sojuszniczej, realizacji reform demokratycznych oraz integracji z UE. Albańskich dziennikarzy interesują polskie spojrzenie na Albanię i Bałkany, dalsze rozszerzanie UE oraz polityka sąsiedztwa UE, zwłaszcza wobec wschodnich sąsiadów. Celem wizyty wiceszefa albańskiego tygodnika było zapoznanie się z doświadczeniami i osiągnięciami Polski w czasie transformacji ustrojowej, zwłaszcza w zakresie utrwalania demokratycznych zasad państwa prawa. 

W kontekście planowanego przez władze Albanii otwarcia archiwów tajnych służb komunistycznych, interesujące dla tego kraju są polskie doświadczenia w tym zakresie, m.in.: uregulowanie dostępu do archiwów, zasady dokumentowania zbrodni komunistycznych, tryb pociągania do odpowiedzialności sprawców, koncepcje i metody pracy w obszarze edukacji, historii i pielęgnowania miejsc pamięci narodowej, ochrony dziedzictwa narodowego, tradycji niepodległościowej i solidarnościowej, przeciwdziałania łamaniu praw człowieka i wspierania procesu demokratyzacji społeczeństw, utrwalania zasad przejrzystości w polityce i działalności publicznej, badania najnowszych dziejów Polski, pojęcia nowoczesnego patriotyzmu oraz dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.