Spotkanie eksperckie: Polska-USA. Współpraca dla bezpieczeństwa

19 lipca 2007 roku, bezpośrednio po wizycie Prezydenta RP w USA, w siedzibie Centrum Stosunków Międzynarodowych odbyło się spotkanie „Polska-USA: współpraca dla bezpieczeństwa”, z udziałem Władysława Stasiaka, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz Witolda Waszczykowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

 Spotkanie, odbywające się bezpośrednio po wizycie Prezydenta RP, Pana Lecha Kaczyńskiego, w Stanach Zjednoczonych Ameryki 16-17 lipca 2007, było poświęcone stosunkom polsko-amerykańskim oraz roli USA w Europie Środkowo-Wschodniej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji i agend rządowych (m.in. gen. Franciszek Gągor, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) oraz eksperci w dziedzinie stosunków polsko-amerykańskich i polityki bezpieczeństwa. Spotkanie zorganizowało Centrum Stosunków Miedzynarodowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim.