Ta strona korzysta z plików cookie.

Relacje z konferencji

16 czerwca 2008
Wydarzenia

Udostępniamy relację z konferencji The Wider Black Sea and The Transatlantic Alliance, która odbyła się 13-14 czerwca 2008 roku w Kijowie.

W dniach 13 i 14 czerwca, w Kijowie, Centrum Stosunków Międzynarodowych zorganizowało drugą konferencję w ramach projektu Sojusz Transatlantycki i Szerszy region Morza Czarnego: The Wider Black Sea Area and The Transatlantic Alliance. W konferencji wzięło udział dziewięciu analityków z krajów regionu oraz liczna reprezentacja ekspertów ukraińskich. Podczas trzech sesji uczestnicy dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach politycznych i gospodarczych w tym regionie, stającym się coraz częściej jednym z centralnych punktów odniesienia światowej polityki. Przedstawiciele think-tanków zajmujących się stosunkami międzynarodowymi podnosili kwestie współpracy w wymiarze zarówno transatlantyckim jak i regionalnym, debatowali o potencjale regionu w kontekście dywersyfikacji źródeł i tras dostaw energii z Azji Centralnej i Półwyspu Arabskiego do Europy oraz dyskutowali o zagrożeniach uniemożliwiających na dzień dzisiejszy ściślejszą integrację regionu, tzw. zamrożonych konfliktach w Osetii Płd., Abchazji oraz Naddniestrzu.

Podczas pierwszego panelu: Poland, Central Europe and the Countries of the Black Sea Region. Prospects of Regional Cooperation Adam Balcer oraz dr Marcin Kaczmarski z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie zaprezentowali polskie stanowisko wobec regionu Morza Czarnego z perspektywy historii i bieżącej polityki. Dr Jiri Schneider, dyrektor czeskiego Prague Security Studies Institute uzupełnił ten obraz o zarysowanie celów oraz podsumowanie kontaktów Republik Czeskiej i Słowackiej z państwami regionu Morza Czarnego. 

Drugi panel EU’s Black Sea Synergy and the NATO Strategy Towards the Region. Prospects of Cooperation zogniskował dyskusję wokół potencjału, ogłoszonego w 2007 roku, dokumentu Komisji Europejskiej oraz percepcji polityk krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego przez kraje regionu Morza Czarnego. Prezentacje przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz NATO w Kijowie, Dirka Schuebela i Jamesa Greene, zostały skomentowane przez ekspertów z Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i Polski, precyzując w ten sposób oczekiwania tych krajów wobec obecności i programów trans-narodowych struktur w regionie. 

Trzecia i ostatnia sesja Black Sea: Region of Peace or Region of Conflict? Challenges and Opportunities of Future Cooperation in the Region skoncentrowała uwagę ekspertów wokół szans i zagrożeń dla wzmocnienia regionalnych współpracy i integracji. Prezentacje prof. Mustafy Aydina z Uniwersytetu w Ankarze oraz dr Anny Glazowej z Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych w Moskwie naszkicowały główne elementy strategii dwóch największych państw wobec regionu. Komentarz Aliny Inayeh, dyrektor The Black Sea Trust for Regional Cooperation oraz głosy w dyskusji kończącej całą konferencję potwierdziły, że Morze Czarne jest regionem o wielkim potencjale dla stabilizacji międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych na osiach zarówno transatlantyckiej jak i Wschód – Zachód.

Owocem spotkania w Kijowie będzie publikacja w jednym tomie materiałów pokonferencyjnych, zawierająca najciekawsze fragmenty dyskusji oraz eseje ekspertów z dziesięciu krajów regionu Morza Czarnego, biorących udział w projekcie: Ukrainy, Rosji, Mołdowy, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, Turcji, Grecji, Bułgarii oraz Rumunii. Tom ukaże się pod naukową redakcją dr Kazimierza Wóycickiego z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Stosunków Międzynarodowych, dzięki wsparciu finansowemu Studium Europy Wschodniej U.W.

Kijowska konferencja nie odbyłaby się bez finansowego wsparcia zarówno The German Marshall Fund of US, jak i The International Center For Black Sea Studies w Atenach oraz The Black Sea Trust for Regional Cooperation w Bukareszcie. Pomoc logistyczna udzielona przez lokalnych, ukraińskich partnerów: The Youth Centre of Atlantic Council of Ukraine oraz The Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine okazała się kluczowa dla stworzenia komfortowych warunków zarówno do formalnych dyskusji konferencyjnych jak i nawiązania nowych kontaktów oraz nieoficjalnych rozmów uczestników tego projektu. 
 
Tadeusz Iwański
Koordynator programu
Sojusz Transatlantycki i Szerszy region Morza Czarnego
CSM