Seminarium CSM w Lublinie: „Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach „I-KIDS”.

Centrum Stosunków Międzynarodowych zaprasza na seminarium „Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach „I-KIDS”. Seminarium odbędzie się 28 maja 2013 r. w Lublinie – w Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.

Program seminarium:

12.30 – 12.45 Otwarcie seminarium:
dyr. Joanna Kulikowska, Kuratorium Oświaty w Lublinie, dr Katarzyna Gmaj

12.45 – 13.45 Sesja pierwsza (moderacja Ewa Cichocka, CSM)
dr Katarzyna Gmaj, Centrum Stosunków Międzynarodowych
Dobre praktyki związane z dziećmi uchodźczymi i objętymi międzynarodową
ochroną prawną w systemach edukacyjnych – wybrane kraje UE.

13.45 – 14.45 Sesja druga (moderacja Ewa Cichocka, CSM)
dr Bartłomiej Walczak, Centrum Stosunków Międzynarodowych
Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „I-KIDS” wraz z rekomendacjami

14.45 – 15.00 Dyskusja i podsumowanie
Wręczenie publikacji CSM – Katalogu Dobrych Praktyk uczestnikom seminarium.