Seminarium #540Polska Iran: Polska wraca do Persji?

Iran i Polskę łączą nie tylko kilkusetletnie relacje, ale także pragmatyzm społeczeństwa i dążenie do wykorzystywania szans, jakie przynosi teraźniejszość. Jedną z nich jest współpraca gospodarcza i handlowa. Polska szuka nowych partnerów i rynków, Iran ma szansę wrócić do międzynarodowego krwioobiegu gospodarczego. Wiedzą to doskonale Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, ale także mała Litwa, która ma większe obroty z Iranem niż Polska. Najwyższy czas, aby polskie produkty i marki pojawiły się na tym 80-milionowym rynku, jak to miało miejsce w minionych stuleciach. W seminarium zorganizowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ambasadą RP w Teheranie uczestniczyli m.in.: irański wiceminister kultury i wytycznych islamistycznych Seyed Abbas Salehi, polska wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Monika Smoleń, ambasador RP w Islamskiej Republice Iranu Juliusz Gojło, prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska oraz inni przedstawiciele polskich i irańskich think tanków, urzędnicy MSZ Iranu i Polski, przedsiębiorcy, akademicy i działacze Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Irańskiej.

9 listopada w Teheranie odbyło się seminarium #540Polska-Iran zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ambasadą RP w Teheranie.

W seminarium uczestniczyli: irański wiceminister kultury i wytycznych islamistycznych – Seyed Abbas Salehi, polska wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego – Monika Smoleń, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Iranu – Juliusz Gojło, a także dr Małgorzata Bonikowska – prezes CSM, przedstawiciele MSZ Iranu i Polski, oraz wielu irańskich i polskich ministrów, wykładowców, a także delegaci z Iranian-Polish Friendship Association. Podczas pierwszego panelu, omawiane były zwyczaje i wierzenia w irańskim i słowiańskim folklorze, relacje polsko-irańskie podczas okresu Qajar, kontakty handlowe między Polską a Iranem w pierwszej połowie XX. wieku oraz działalność kulturalna polskich uchodźców w Iranie w czasie drugiej wojny światowej. Drugi panel dotyczył relacji pomiędzy krajami, obustronnych stosunków, a także perspektyw rozwoju współpracy gospodarczej. Więcej informacji o relacjach polsko-irańskich: http://www.teheran.msz.gov.pl/pl/