Obchody Dnia Niepodległości Łotwy z udziałem Michała Smagowicza

Ataki terrorystyczne w Paryżu uzmysłowiły Europejczykom skalę wyzwań i zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa, z którymi musimy się mierzyć. Przewyciężenie tych trudności wymaga solidarnej postawy wszystkich członków NATO i UE. Problemy Starego Kontynentu mają również charakter ekonomiczny, ale w tym względzie Polska i Łotwa pozytywnie się wyróżniają, ponieważ oba kraje notują od kilku lat stabilny wzrost gospodarczy. Warto też zauważyć, że systematycznie zwiększa się zainteresowanie łotewskich przedsiębiorców inwestycjami na polskim rynku – powiedział Ilgvars Kļava, Ambsador Republiki Łotewskiej w Polsce, podczas obchodów Dnia Niepodległości tego państwa w Warszawie.

W wydarzeniu uczestniczył członek Zarządu CSM Michał Smagowicz.