„Ryzykownie mało Unii w polityce europejskiej” – artykuł dra Bartłomieja Nowaka na portalu Instytutobywatelski.pl [15.02.2016]