Raport Responsibility to Protect

Raport CSM przedstawia niemieckie i polskie spojrzenie na zagadnienie R2P. Oba kraje popierają tę doktrynę, ale Niemcy są bardziej aktywne w promowaniu jej na scenie międzynarodowej i krajowej, podczas gdy Polska uważa, że winna to robić Unia Europejska w imieniu swoich członków.

{phocadownload view=file|id=279|target=s}

W dniu 10 września odbyło się Polsko-Niemieckie Seminarium zorganizowane przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundacja im. Friedricha Eberta nt. Odpowiedzialności za Ochronę (ang. Responsibility to Protect).

W dyskusji udział wzieli:

Philipp Rotmann, Associate Director, Global Public Instytute Berlin

Prof. Janusz Symonides, University of Warsaw

Dr. Lars Brozus, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

Prof. Krzysztof Dziewickim Ministry of Foreign Affairs, Poland

Sarah Brockmeier, Member of the Board, Genocide Alert, Berlin

Amb. Janusz Reiter, President of the Council, Center for International Relations