Biuletyn Niemiecki nr 43

Z końcem obowiązywania ostatnich ograniczeń swobody przemieszczania się na terenie UE dla obywateli Bułgarii i Rumunii u progu roku 2014 na nowo rozgorzała wśród niemieckiej opinii publicznej debata dotycząca podejścia do kwestii imigracji w Niemczech – pisze Wolfgang Jockusch w najnowszym numerze Biuletynu Niemieckiego “Niemiecka WILLKOMMENSKULTUR, Refleksje Nad Debatą Migracyjną”.

Biuletyn Niemiecki to wydawany miesięcznie od 2009 r. wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej periodyk elektroniczny, na łamach którego publikowane są co miesiąc analizy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Niemczech, wraz z kalendarium najnowszych wydarzeń na niemieckiej scenie politycznej oraz wyborem najciekawszych aktualnych statystyk ilustrujących życie społeczno-gospodarcze Niemiec.

[PLIK] Biuletyn Niemiecki 43

Menu