Publikacja: Zmiany klimatu są faktem

Ukazała się publikacja „Zmiany klimatu są faktem”. Jest to zbiór materiałów przygotowanych w ramach projektu „Zmiany klimatu w świadomości obywateli”, realizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju z funduszy European Climate Foundation.

Pliki: