Raport o najnowszej sytuacji migracyjnej Polski opublikowany przez MPI w Waszyngtonie!!!

Z przyjemnością informujemy, że prestiżowy Migration Policy Institute opublikował najnowszy raport o sytuacji demograficznej Polski autorstwa Krystyny Iglickiej (CSM) i Magdaleny Ziółek-Skrzypczak (Ludwig Maximilian University of Munich). Raport obfituje w najnowsze dane statystyczne dotyczące emigracji i imigracji w Polsce i analizy trendów. Zapraszamy do lektury!

EMIGRACJA:
 
1) Po Rumunach Polacy są największą grupą etniczną w krajach UE
2)  Polacy stanowią po Hindusach juz DRUGĄ mniejszość etniczną w UK
3) W DRUGIEJ POŁOWIE 2010 ROKU PO EMIGRACYJNYM DOŁKU Z 2009 ROKU NASTĘPUJĄ MASOWE POWROTY DO….WIELKIEJ BRYTANII!!!!(wykres 5). Według Labour Force Survey w drugim kwartale 2010 roku liczba Polaków w UK osiągnęła jeden z najwyższych poziomów od 2004 roku (537 tysięcy).

IMIGRACJA

1) Polska ma najmniejszy wśród wszystkich UE-27 odsetek cudzoziemców zamieszkujących dany kraj.
2) Wbrew oczekiwaniom w 2009 roku nadal byliśmy krajem emigracji (tablica3)
3) Maleje liczba wydawanych w Polsce pozwoleń na osiedlenie. Było ich 5 094 w 2004 roku i 2 938 w 2009 roku (tablica 2).
4) Wzrasta liczba wydawanych pozwoleń na pobyt tymczasowy. Było ich 25 425 w 2004 roku i 30 567 w 2009 roku (tablica 1).

Dwa ostatnie trendy wskazują, iż coraz mniej cudzoziemców decyduje się na długookresowy pobyt w Polsce. Imigranci wolą zaangażowani być w migrację cyrkulacyjną, a Polska cały czas pozostaje krajem tranzytowym.

Więcej na  http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=800 :