Przed Polską nie ma innej drogi, musi zaakceptować masowy napływ imigrantów – Krystyna Iglicka

Przed Polską nie ma innej drogi, musi zaakceptować masowy napływ imigrantów – pisze w 'Europie’ nawiązując do polskiej bomby demograficznej Krystyna Iglicka.

 http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/Europa/polska-bomba-demograficzna,56250,1