„Propozycja rządu strefy euro to krok wstecz w procesie integracji” – dr Małgorzata Bonikowska w Radiu TOK FM [20.07.2015]