Prezentacja:The Perspectives on Trade and Poverty Reduction

Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz German Marshall Fund of the United States zorganizowało prezentację raportu The Perspectives on Trade and Poverty Reduction oraz debatę 'The Development Interest in Reform of the European Union’s Common Agricultural Policy’.

W debacie wzięli udział Piotr Serafin – Podsekretarz Stanu w UKIE, Alan Matthews – Profesor w Trinity Collage w Dublinie oraz Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w MRiRW. Konferencja odbyła się 21 lutego 2008 roku.

German Marshall Fund of the United States przeprowadził, czwarty rok z rzędu, szczegółowe badanie amerykańskiej i europejskiej opinii publicznej poświęcone zależnościom łączącym światowy handel, rozwój gospodarczy i działania służące zmniejszaniu ubóstwa na świecie. Badanie przeprowadzono we wrześniu 2007 roku na grupach respondentów w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii. [raport]

Raport przedstawili eksperci GMF US: Joe Guinan i Michał Baranowski.

Po prezentacji nastąpi debata pod tytułem 'The Development Interest in Reform of the European Union’s Common Agricultural Policy’, w której udział wzięli:

MODERATOR: Joe Guinan – Program Officer, Economic Policy Program, GMF US – Brussels

  • Piotr Serafin – Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
  • Alan Matthews – Profesor w Trinity Collage w Dublinie
  • Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podczas debaty obecni byli m.in.:
Prof. Jerzy Wilkin – kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN;
Anna Darska – Szefowa Przedstawicielstwa UNDP w Polsce;
Michał Szczerba – Poseł na Sejm RP, Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.