Kameralna dyskusja z Damianem Bednarzem z Amerykańskiego Departamentu Energetyki

W CSM 29 stycznia odbyła się kameralna dyskusja w gronie ekspertów, której specjalnym gościem był Damian Bednarz, specjalny asystent w Biurze Polityk i Spraw Międzynarodowych Amerykańskiego Departamentu Energetyki.

Spotkanie było doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami i wymiany poglądów w zakresie kształtowania się polityk energetyczno-klimatycznych w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

W dyskusję, prowadzoną przez Ambasadora Janusza Reitera, zaangażowali się:

·         Krzysztof Żmijewski, Społeczna Rady Konsultacyjna Narodowego Programu Redukcji Emisji

·         Marina Coey, Procesy Inwestycyjne

·         Tadeusz Skoczkowski, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

·         Elżbieta Wróblewska, Ministerstwo Gospodarki

·         Parker Snyder, Cleantech Poland

·         Leszek Drogosz, Urzędu m.st. Miasta Warszawy

·         Włodzimierz Pomierny, Mazowiecka Agencja Energetyczna

·         Julia Michalak, Greenpeace Polska

·         Robert Zajdler, Instytutu Sobieskiego

·         Mirosław Semczuk, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Goście dyskutowali nad obecną polityką klimatyczno-energetyczną w Unii Europejskiej i USA oraz głównymi czynnikami ją kształtującymi.  Ważnym elementem dyskusji była próba omówienia przyczyn i skutków ostatnich negocjacji klimatycznych podczas COP15 w Kopenhadze. Jedną z podstawowych przyczyn braku przyjęcia porozumienia według gości była słaba pozycja negocjacyjna Unii, która próbowała forsować rozwiązania, które są nie do przyjęcia dla reszty świata, w tym USA.  

Goście dyskutowali również nad koniecznością rozwoju innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, które umożliwią dalszy rozwój gospodarczy kraju, a jednocześnie pozwolą na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i bardziej zrównoważony rozwój. Podkreślono, że rozwój tych technologii jest przede wszystkim realizowany na poziomie lokalnym. Dla Polski przykładem mogą być działania w zakresie efektywności energetycznej podejmowane przez wiele amerykańskich miast.  Amerykańskie doświadczenie w tym zakresie jest szczególnie cenne dla polskich regionów i większych miast.