Ta strona korzysta z plików cookie.

Powstał CitiSense – think tank na rzecz miast przyjaznych mieszkańcom

24 stycznia 2023
Projekty bieżące

Think tank powstał z inicjatywy pioniera nowej urbanistyki, Roberta Jacka Moritza i  dr Małgorzaty Bonikowskiej, prezeski CSM oraz ośrodka analitycznego THINKTANK. Chcemy nie tylko promować myślenie o mieście przez pryzmat potrzeb jego mieszkańców, ale także wcielać takie podejście  w życie. Dlatego oprócz pokazywania najlepszych światowych rozwiązań i dzielenia się dobrymi praktykami, będziemy analizować  prawo,  doradzać i konsultować plany inwestycyjne i zagospodarowania przestrzennego miast, organizować sesje dialogu społecznego i warsztaty eksperckie .

Think tank CitiSense powstał we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych, organizacji uznawanej za jeden z najlepszych think tanków Europy Środkowo-Wschodniej. Będą go tworzyć uznani urbaniści, eksperci od polityki miejskiej, ekologii, socjologii, partnerstwa publiczno‑prywatnego i migracji. Celem organizacji jest tworzenie rozwiązań sprzyjających mieszkańcom, skupionych na człowieku, inkluzywnych oraz przyjaznych środowisku. CitiSense planuje bliską współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi, w kraju i za granicą.

– Nie chcemy tylko rozmawiać o tym jak budować miasta przyjazne mieszkańcom, ale także wcielać te plany w życie – mówi założyciel think tanku, Robert Jacek Moritz. – Chcemy realnie wpływać na prawo ułatwiające ich stosowanie, a także skonsultować plany inwestycyjne i zagospodarowania przestrzennego miast – dodaje Moritz.

Pierwszym wyzwaniem, które stoi przed think tankiem, jest pomoc wsparcie koperatywy urbanistów ukraińskich i europejskich we wspólnej pracy nad projektem odbudowy zniszczonych przez wojnę miast. Eksperci planują współpracę z ukraińskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ro3kvitem – europejską koalicją urbanistów na rzecz Ukrainy. To zadanie o wielkiej skali, wymagające zaangażowania społeczności międzynarodowej oraz najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach.

Pomysłodawcą CitiSense jest Robert Jacek Moritz – prezes ALTA SA, firmy inwestującej w przedsięwzięcia związane z tworzeniem przestrzeni miejskich i rozwiązań technicznych z tym związanych. Moritz to miejski wizjoner, który stworzył Miasteczko Siewierz Jeziorna – pierwszą miejscowość w Polsce opartą o zasady nowego urbanizmu.