„Berlin wykazuje brak zrozumienia międzynarodowego kontekstu. Mimo że Niemcy są bardzo atlantyckie, wygląda na to, że na pierwszym miejscu stawiają własne interesy” – powiedział Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, dla Carnegie Europe [24.01.2023]

Niemcy odegrały bardzo ważną rolę dla integracji europejskiej. Ale nie będą w stanie forsować dalszej integracji z uwagi na swoją politykę wobec Ukrainy i to, jak postrzegają ją mieszkańcy Europy Środkowej i Kraje Bałtyckie – powiedział Eugeniusz Smolar.

Czytaj więcej