„Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji’.

W styczniu w CSM odbyła się promocja książki Krystyny Iglickiej „Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji’. Zapraszamy do przeczytania recenzji.

Książka stanowi niezwykle wartościowe poznawczo i faktograficznie studium o powrotach osadzone na osi: demografia-polityka-ekonomia. Podejmuje nowatorskie propozycje ‘rozwiązań emigracyjnych’ analizowanych w kontekście kompleksowego zarządzania tym zjawiskiem. Rozwiązania te są nowe na gruncie polskim i ważne dla polityk implementacyjnych.

Niezwykle inspirujące są również ustalenia empiryczne Autorki, które są rezultatem jej oryginalnych badań. Zaprezentowane badania ukazują nam szerokie spektrum czynników rodzących motywy wyjazdowe, podejmowane decyzje, migracyjne życie zawodowe, działanie mikrostrukturalnej sieci powiązań oraz na tym tle uwarunkowania i socjo-ekonomiczną sytuację powrotu. Wnoszą one wkład w budowanie nowych koncepcji wyjaśniających emigracje i powroty do kraju. W książce znajdujemy zarówno kanoniczne-starsze, jak i najnowsze w teorii migracji, stanowiska odnoszące się do migracji powrotnych.

Emigracje i powroty nieustannie wpisane w historię naszego kraju. To temat narodowy, w przeszłości związany z mitami powrotu i konstruowaną przez różne siły ideologią powrotu. Zmiany ustrojowe zapoczątkowane w roku 1989 nie spełniły tak długo oczekiwanych nadziei Polaków, że wolna ojczyzna umożliwi realizację ich aspiracji, planów życiowych, bezpieczeństwa ekonomicznego i dobrego życia. Po raz kolejny w naszej historii, Polacy wyruszają za granicę w poszukiwaniu lepszego życia.

(Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany, UJ)