Janusz Onyszkiewicz współprzewodniczącym Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa

Współprzewodniczącymi Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa są b. szef MON Janusz Onyszkiewicz ze strony polskiej oraz b. premier Anatolij Kinach ze strony ukraińskiej. Strona ukraińska nie ukrywa, że chce przede wszystkim, by Forum pomogło jej w integracji europejskiej.