„Polska nie ma alternatywy wobec aktywnego członkostwa w UE” – dr Małgorzata Bonikowska w Polsat News 2 [5.01.2016]