Ta strona korzysta z plików cookie.

Polityka (dez)integracji. Zarządzanie integracją obywateli państw trzecich w Polsce

28 lipca 2010
Wydarzenia

W lipcu ukazała się publikacja podsumowująca projekt iMAP – Mapa inicjatyw integracyjnych w Polsce.

Niniejsza publikacja dokonuje oceny dotychczas podejmowanych działań mających sprzyjać integracji obywateli spoza Unii Europejskiej w Polsce.

Ocenia  inicjatywy podejmowane przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Każdy rozdział odnosi się do jednego z istotnych aspektów polityki integracyjnej (edukacja, rynek pracy, kultura i prawa polityczne, bezpieczeństwo) i analizuje działania podejmowane w danym obszarze oraz uznane przez autorów za dobre praktyki. Na tej podstawie sformułowano szereg wniosków odnoszących się do zarządzania polityką integracyjną.

Autorzy doszli do wniosku, że w chwili obecnej można mówić raczej o „polityce dezintegracji”, charakteryzującej się większym udziałem organizacji pozarządowych niż państwa oraz znacznymi utrudnieniami natury finansowej i administracyjnej. W konsekwencji, publikacja zawiera rekomendacje dotyczące między innymi takich kwestii jak integracja „technokratyczna“ a integracja „społeczna“, monitoring polityki integracyjnej czy migrant-mainstreaming.

Darmowe egzemplarze są dostępne w siedzibie Centrum Stosunków Międzynarodowych (ul. Emilii Plater 25, 00-688 Warszawa) lub w systemie dystrybucji wysyłkowej. Osoby zainteresowane otrzymaniem egzemplarza prosimy o kontakt na adres babiak(at)csm.org.pl oraz o wypełnienie załączonego formularza (tylko w systemie dystrybucji wysyłkowej).

Zamówienie publikacji: