Panel CSM w Krynicy: „Zielone miasto – przyszłość czy utopia?”

Forum Ekonomiczne w Krynicy przyciąga co roku rekordową liczbę uczestników. Dzięki obecności międzynarodowej elity świata polityki i biznesu, Forum jest doskonałym miejscem na dyskusję o bieżących problemach ekonomicznych, a przede wszystkim okazją do spojrzenia w przyszłość.

Panel dyskusyjny CSM skupiał się właśnie na tym ostatnim aspekcie; „Zielone miasto” jest w istocie raczej modelem, do którego możemy aspirować, niż rzeczywistością.

Paneliści przekonywali jednak publiczność, że jest to model jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Uczestnicy  panelu byli zgodni co do konieczności promocji kompleksowego podejścia do poprawy jakości życia w mieście, na którą składa się zarówno czyste środowisko, jak i efektywny transport. Budowa zielonego miasta wymaga, według naszych dyskutantów, nie tylko innowacji, ale także zmiany sposobu myślenia mieszkańców, ustawodawców oraz zarządzających miastami. By powstał nowy model rozwoju miast, konieczne jest długofalowe planowanie strategiczne oraz inwestycje – musimy tylko przekonać się co do ich konieczności dla sukcesu miast oraz jakości życia przyszłych pokoleń.

Udział w panelu wzięli: Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta; Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańsk; Joanna Maćkowiak-Pandera – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Thomas Becker – Head Governmental Affairs BMW; Peter Baudrexl – Prezes Zarządu Siemens. Moderatorem był Janusz Reiter – Prezes i Założyciel Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, były Ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec i Stanach Zjednoczonych, były Specjalny Wysłannik do spraw zmian klimatu, publicysta.