Ta strona korzysta z plików cookie.

Oferta współpracy: kierownik projektu

16 maja 2011
Wydarzenia

Centrum Stosunków Międzynarodowych realizuje obecnie projekt z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, PROGRAM 2010: Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich – wymiar genderowy. Projekt trwać będzie 12 miesięcy.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko kierownika projektu.

Od kandydatów oczekujemy:
§    Stopnia naukowego: doktora habilitowanego bądź tytułu profesora odpowiadającego wymaganiom doświadczonego naukowca opublikowanym na stronach Narodowego Centrum Nauki.
§    Co najmniej pięciu publikacji w prestiżowych publikacjach w ostatnich dziesięciu latach.
§    Co najmniej dwóch monografii opublikowanych w ostatnich pięciu latach.
§    Doświadczenia w prowadzeniu i kierowaniu projektami unijnymi w ostatnich pięciu latach.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 27 maja 2011 na adres info@csm.org.pl