III Forum Partnerstwa Regionalnego PL-BY

W dniach 24 i 25 października odbyło się Forum Partnerstwa Regionalnego Polska-Białoruś.

Forum Partnerstwa Regionalnego jest wieloletnim programem Centrum Stosunków Międzynarodowych ukierunkowanym na budowanie więzi społecznych i biznesowych pomiędzy regionami przygranicznymi Polski i Białorusi.

 

W październiku br miało miejsce trzecie Forum Partnerstwa Regionalnego Polska-Białoruś. Tytuł przewodni konferencji brzmiał „Pogranicze polsko-białoruskie wobec wyzwań XXI wieku”. Konferencja odbyła się w auli posiedzeń Rady Miejskiej Brześcia.

Szczególne podziękowania należą się Stowarzyszeniu „Odnawialna Energetyka” z Mińska, które jest wieloletnim partnerem CSM przy organizacji Forum Partnerstwa Regionalnego PL-BY oraz innych przedsięwzięć.

Słowa podziękowania i uznania należą się również  Wydziałowi Promocji Handlu i Inwestycji działającemu przy Ambasadzie RP w Mińsku, warszawskiemu Biuru Fundacji Heinricha Boella oraz Fundacji GreenCross Poland.

Szczególne podziękowania składamy Komitetowi Wykonawczemu Miasta Brześcia za pomoc w organizacji przedsięwzięcia oraz Brzeskiemu Obwodowemu Komitetowi Wykonawczemu.

Owocem III Forum jest unikalna ublikacja przybliżająca polskiemu odbiorcy system i mechanizmy tworzenia klastrów na Białorusi i w Polsce. Publikację można pobrać w językach polskim i rosyjskim.

Partnerzy III Forum Partnerstwa Regionlanego PL-BY

  • Stowarzyszenie „Energia Odnawialna”, Mińsk
  • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Mińsku
  • Fundacja Heinricha Boella, Warszawa
  • Fundacja Greencross Poland, Warszawa

Zachęcamy do lektury publikacji pokonferencyjnej: