Ta strona korzysta z plików cookie.

„Kontrola konstytucyjności prawa. Standard w państwach demokratycznych” – analiza CSM

18 lutego 2016
Analizy

Rządy większości same w sobie nie gwarantują dobrze funkcjonującej demokracji. System prawa obowiązującego w danym państwie powinien tworzyć spójną, przewidywalną i stabilną całość, bo tylko wówczas jest w stanie skutecznie chronić jednostkę i prawa mniejszości oraz zagwarantować pełne poszanowanie podstawowych praw i wolności wszystkich w ramach całej wspólnoty. Rządząca większość musi szanować fundamentalne zasady i wartości ustrojowe demokratycznego państwa prawnego, takie jak podział władzy czy niezależność sądów – pisze dr Krzysztof Łokucijewski, ekspert CSM, w analizie „Kontrola konstytucyjności prawa. Standard w państwach demokratycznych”.

Dlatego właśnie wprowadzono instrumenty kontroli konstytucyjności prawa, czyli badania (oceny) jego zgodności z konstytucją. Analiza porównawcza pozwala zobaczyć, jak się to robi na świecie – dodaje dr Łokucijewski.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Kontrola konstytucyjności prawa. Standard w państwach demokratycznych