Ta strona korzysta z plików cookie.

Konferencja: Polska Polityka Zagraniczna na Rozdrożach

9 października 2007
Wydarzenia

9 października 2007 miała miejsce konferencja Polska Polityka Zagraniczna na Rozdrożach, organizowana we współpracy Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Spraw Publicznych.

Konferencję otworzyła Minister Spraw Zagranicznych ANNA FOTYGA, która w swoim wystąpieniu poruszyła takie kwestie jak dobra (dzięki korzystnemu systemowi głosowania w RUE) pozycja Polski w Unii Europejskiej. Podkreśliła również, że ważne jest, by identyfikować polski interes narodowy w każdym elemencie w ramach polityki sektorowej, oraz koordynować działania w ramach poszczególnych polityk. Minister Fotyga zauważyła, że pozycja Polski w UE zależy od dobrych relacji z sąsiadami, zwłaszcza z Rosją i Niemcami. [zdjęcia]

 

Jeśli chodzi o Niemcy, skupiła się na takich kwestiach jak Centrum Przeciwko Wypędzonym czy restytucja dóbr kultury. Minister Fotyga mówiła również o potrzebie dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne, co ułatwiłoby relacje z Rosją. Poruszyła także kwestię tarczy antyrakietowej, podkreślając, iż Polska, mimo sprzeciwów państw sąsiadujących, rozpoczęła rokowania z amerykańskim partnerem, ponieważ może podejmować suwerenne decyzje dotyczące swego terytorium. Na koniec zwróciła uwagę, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych współpracuje z polskimi organizacjami pozarządowymi, które są skutecznym narzędziem realizacji polskiej polityki zagranicznej.
Pierwsza część konferencji poświęcona była bilansowi polskiej polityki zagranicznej w okresie 2005 – 2007. Wśród zaproszonych panelistów byli: ROMAN KUŹNIAR, KRZYSZTOF BOBIŃSKI, ANTONI PODOLSKI oraz MACIEJ ŁĘTOWSKI. Debatę prowadził EUGENIUSZ SMOLAR, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.
W podsumowaniu debaty Roman Kuźniar stwierdził, że polityka zagraniczna nie spełnia nawet podręcznikowej definicji, gdyż jest to polityka fiaska w odniesieniu do wszystkich ważnych spraw Polski. Podkreślił jednocześnie, że ma nadzieję, iż po wyborach kurs polityki zagranicznej ulegnie zmianie. Antoni Podolski powiedział, iż jest „gorzej niż mogło być, ale lepiej niż to wygląda”. Dodał, iż w polskiej polityce zagranicznej brakuje strategicznego spojrzenia.
W drugim, przedwyborczym  panelu udział wzięli politycy. WALDEMAR PAWLAK apelował o niewykorzystywanie napiętych stosunków z Federacją Rosyjską w bieżącej kampanii wyborczej. Relacje z Rosją, według Pawlaka, powinny cechować się pragmatyzmem. Polityce zagranicznej powinien zostać przywrócony ogólnonarodowy charakter – nie może ona zależeć wyłącznie od aktualnie rządzącej opcji politycznej i jej wizji w tej kwestii.
Przedstawiciel Lewicy i Demokratów – JERZY SZMAJDZIŃSKI, w swoim wystąpieniu, sprzeciwiał się głoszonym przez obecny rząd tezom jakoby do 2005 roku polityka zagraniczna prowadzona była na kolanach. Szmajdziński podkreślił zerwanie ponadpartyjnego konsensu w kwestii wizji polskiej polityki zagranicznej. Zdaniem byłego ministra obrony obecny rząd prezentuje postawę obrońcy „oblężonej twierdzy” a tylko partnerstwo i „gra zespołowa” może zapewnić Polsce sukces na arenie międzynarodowej.
RADOSŁAW SIKORSKI przekonywał, że Unia Europejska to nie „ONI” a „MY” i integracja to nie zagrożenie a szansa dla Polski. W swoim wystąpieniu poruszył również kwestię tarczy antyrakietowej oraz problemu wyjazdu wykształconej polskiej młodzieży w poszukiwaniu pracy poza granicami kraju. Podkreślał również zasługi rządu Jerzego Buzka w kwestii odszkodowań dla robotników przymusowych III Rzeszy.
Według PAWŁA ZALEWSKIEGO rok 2004 był przełomowy w historii Polski, ale również Unii Europejskiej – było to nie tylko rozszerzenie, ale wręcz utworzenie nowej UE. Obecna polityka nie jest do końca rewolucją, gdyż sprawy takie jak: bezpieczeństwo, NATO, działanie w ramach UE są niezmiennie kontynuowane przed obecny rząd. Odnosząc się do kwestii polityki wschodniej Zalewski poruszył sprawę niepodległości Białorusi i Kazachstanu, podkreślając strategiczne znaczenie tego ostatniego w polskiej polityce bezpieczeństwa energetycznego.
Konferencję zakończyło wystąpienie minister Anny Fotygi, która odniosła się do poruszonych w toku dyskusji problemów i podziękowała za zorganizowanie debaty.

 

Konferencja w mediach: