Konferencja „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski – wyzwania, realizacje, nasz głos w Europie”

W dniu 18 marca 2010 r. w ramach programu CSM Klimat i Energia odbyła się w Centrum Konferencyjnym na ul. Zielnej w Warszawie konferencja pt. „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski – wyzwania, realizacje, nasz głos w Europie”.

Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Minister Środowiska Andrzej Kraszewski mówili o wyzwaniach wynikających z polityki klimatycznej UE, zdolnościach i możliwościach polskiej gospodarki. Jednogłośnie podkreślali szanse rozwoju i profitów dla przedsiębiorstw jakie płyną z adaptacji do zmian klimatu i przechodzenia na „zieloną stronę mocy”. Podkreślono znaczenie efektywnej współpracy międzyresortowej w kształtowaniu wizerunku Polski w negocjacjach z UE. Omawiano i dyskutowano także rozwiązania finansowe stymulujące wdrażanie nowych technologii, podniesienie efektywności energetycznej i zrównoważony rozwój.

Oprócz obu ministrów w konferencji udział wzięli: Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Tomasz Chruszczow – Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery w Ministerstwie Środowiska, Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Beata Jaczewska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki,  Anna Żyła, Wicedyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska. Spotkanie moderował Edwin Bendyk, Dyrektor Centrum Studiów nad Przyszłością Collegium Civitas.

Relacja z konferencji:

Prezentacja: