Konferencja „Ekspansja zagraniczna polskich firm 2014”

Rok 2013 był wyjątkowy pod względem eksportu dla polskiej gospodarki. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. eksport wzrósł o 6,3% w stosunku do roku poprzedniego a eksport netto był głównym czynnikiem wzrostu polskiego PKB. Ten rok był również znamienny w procesie ekonomizacji polskiej polityki zagranicznej i ilości oficjalnych wizyt zarówno premiera jak i prezydenta RP.

Podczas konferencji „Ekspansja Zagraniczna Polskich Firm 2014” zorganizowanej przez ośrodek analityczny THINKTANK, Ministerstwo Gospodarki oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pan Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w MG, i Pani Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w MSZ, przedstawili strategiczne kierunki działania dyplomacji ekonomicznej w 2014r. i zapowiedzieli zacieśnienie współpracy między resortami. Przedstawiciele polskich firm prowadzących aktywną działalność zagraniczną, jak Atlantic, Ursus, PESA, Nowy Styl Group oraz partnerów programu Globalna Firma wskazali największe wyzwania i szanse dla polskich firm w kontekście ekspansji zagranicznej z punktu widzenia branż, w których działają. Przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Karaszewskiego przedstawili wyniki badań aktywności inwestycyjnej polskich firm za granicą. Konferencja była okazją do podsumowanie działań i przedstawienia wniosków z badań realizowanych w ramach programu Globalna Firma.

Eksperci ośrodka analitycznego THINKTANK i CSM uważają, że rok 2014 będzie kluczowy z punktu widzenia wzrostu potencjału polskiego eksportu i inwestycji polskich za granicą. Polskie firmy obecne już na rynkach zagranicznych powinny sobie pomagać i „ciągnąć” za sobą inne firmy z Polski. Powinny szukać szans na nowych rynkach, na których rodzi się potencjał i jednocześnie zdecydowanie postawić na jakość produktów i usług.

Więcej na stronie programu Globalna Firma: http://mttp.pl/global/art/ekspansja-zagraniczna-polskich-firm-2014/#more-247