„KE podejmie kolejne kroki, procedura będzie kontynuowana” – dr Małgorzata Bonikowska w Polskim Radiu 24 [18.05.2016]