„Kluczowe decyzje dla Polski muszą zapadać ponad podziałami” – dr Małgorzata Bonikowska w Polskim Radiu 24 [13.04.2016]