Forum Partnerstwa Regionalnego PL-BY: „Pogranicze polsko-białoruskie wobec wyzwań w XXI”

Forum odbędzie się w dniach 24 i 25 października 2011 w Brześciu na Białorusi.

Dokładny program konferencji i formularz zgłoszeniowy załączamy poniżej.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Forum.