„Czy kryzys w strefie euro doprowadzi do unii politycznej”?

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Janusz Reiter, a także Fraser Cameron, James Davis, Mark Davson, István Hegedűs, Daniel Keohane, Ivan Krastev, Jonas Parello-Plesner, Gianni Riotta, Eugeniusz Smolar, Stephen Szabo, Nathalie Tocci, José Ignacio Torreblanca oraz Richard Youngs dla wydawanego przez Carnegie Endowment for International Peace projektu „Strategic Europe”.

Czytaj:  http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=47793