Ekspercki most energetyczny Warszawa – Waszyngton

15 Października 2009 Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych zorganizowało ekspercką wideokonferencję na temat potencjału dla rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych („smart grid”) w Polsce.

W spotkaniu po stronie USA wzięło udział  8 ekspertów: Larry Markel i Chris O’Reilley (Sentech), Eric Lightner (U.S. Department of Energy), John Dierkes i Jim Plourde (Schneider Electric), Doug Read (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), Bill Simons (Cooper Power Systems) i Miriam Heller (World Resources Institute)
W dyskusji moderowanej z Warszawy przez Parkera Snyder (Cleantech Poland) zaangażowali się: wice-prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk, Dyrektor Departamentu Taryf URE Leszek Kukuła, wice-Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Dąbrowski, Prezes Zarządu RWE Stone Operator Robert Stelmaszczyk, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. prawa energetycznego Robert Zajdler, wice-dyrektor  Biura Infrastruktury Miasta Warszawy Leszek Drogosz, wice-Dyrektor Departamentu Innowacyjnej Gospodarki w Agencji Rozwoju Przemysłu Mirosław Semczuk oraz Dyrektor Departamentu Innowacji i Funduszy Zewnętrznych PSE Operator S.A. Magdalena Wasiluk-Hassa.
W systemie “inteligentnych sieci” dostawcy zaopatrują konsumentów w energię elektryczną za pomocą technologii cyfrowej, która umożliwia oszczędzanie energii, zmniejszenie kosztów i zwiększenie wiarygodności i przejrzystości procesów dostawy i zużywania energii. Takie rozwiązania są wspierane przez wiele rządów jako sposób rozwiązania kwestii związanych z niezależnością energetyczną, globalnym ociepleniem i gotowością reakcji na awarie i przesilenia.
Inteligentne systemy już działają bądź są wdrażane w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Unii Europejskiej i świata, przynosząc odbiorcom energii wielekorzyści.
Debata przybliżyła doświadczenia, sprawdzone rozwiązania oraz najlepsze praktyki we wdrażaniu systemu inteligentnych sieci. Dyskutanci zgodzili się, że wprowadzanie takich systemów jest nieuniknione – obecnie nikt już nie pyta czy warto to robić, ale jak to robić. Eksperci amerykańscy podkreślali, że wzrastająca liczba i moc odnawialnych źródeł energii charakteryzujących się znacznym rozproszeniem oraz rozwój transportu zasilanego energią elektryczną wymuszają wprowadzenie inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną. Uczestnicy podkreślali, że nie każdy odbiorca końcowy będzie w stanie skutecznie posługiwać się nowymi rozwiązaniami, jakie pojawią się wraz z budową inteligentnych sieci. Dlatego przed wdrożeniem systemu konieczna jest zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna. Amerykańscy interlokutorzy przekonywali, że zadaniem rządu może być promocja zachowań prosumenckich poprzez wskazywanie nie tylko finansowych, ale też środowiskowych korzyści z odpowiedzialnego korzystania z energii elektrycznej.
Na podstawie wideokonferencji Centrum Stosunków Międzynarodowych opublikuje krótką analizę: „Wnioski i rekomendacje – rozwój inteligentnych sieci w Polsce,” która będzie rozpowszechniona wśród polskich parlamentarzystów oraz krótki przewodnik „Potencjał dla rozwoju Inteligentnych sieci w Polsce.”

Obszerny opis spotkania można przeczytac na:

 http://www.wnp.pl/wiadomosci/91841.html

oraz:

 http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/3312/Ekspercki_most_energetyczny_Warszawa__Waszyngton.html