Publikacja „Edukacja europejska dla wszystkich”

Efektem rocznego projektu, którego partnerem było Centrum Stosunków Międzynarodowych, została wydana publikacja zatytułowana „Edukacja europejska dla wszystkich”. Liderem projektu był Maison de l’Europe de Paris, a wśród partnerów instytucjonalnych znalazły się: l’Institut Culturel Européen Pierre Werner (Luksemburg), Der Europäische Bund für Bildung und Wissenschaft (Niemcy). Dzięki współpracy w ramach projektu udało się opracować tekst, który istotnie uzupełnia spojrzenie na historię integracji europejskiej, wspólne wartości w ramach UE oraz praktyczny wymiar funkcjonowania wspólnoty.


Publikacja ta jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli, trenerów i autorów programów edukacyjnych zajmujących się tematyką europejską. Dzięki niej przekazywanie i przedstawienie wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesu integracji europejskiej będzie łatwiejsze.

Publikację można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Publikacja dostępna jest także w internecie w czterech wersjach językowych:
– polska:  http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/72_4_P_POLONAIS.pdf
– angielska:  http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/68_4_P_ANGLAIS.pdf
– francuska:  http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/64_4_P_FRANCAIS.pdf
– niemiecka:  http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/76_4_P_ALLEMAND.pdf