CSM poleca raport Piotra Macieja Kaczyńskiego pt. „Polish Council Presidency 2011: Ambitions and Limitations”

Bieżący kryzys gospodarczy w strefie euro stanowił nie lada wyzwanie dla polskiej prezydencji w Radzie. Tym większe, że Polska znajduje się poza strefą euro, więc nie mogła być obecna podczas kluczowych spotkań. Najważniejsze decyzje polityczne w UE zapadają w Radzie Europejskiej, której polski premier jest członkiem, a nie przewodniczącym.

Niemniej waga i znaczenie rotacyjnej prezydencji w Radzie wynika z jej administracyjno-legislacyjnych funkcji. Na tym obszarze Polska prezydencja osiągnęła znaczące rezultaty.
Całość raportu:  http://www.sieps.se/en/publikationer/polish-council-presidency-2011-ambitions-and-limitations-20113op