Dyskusja „Europa konkurencyjna, czyli jaka? Agenda na najbliższe pięciolecie” na EFNI

Projekt europejski miał na celu stworzenie przestrzeni pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu w nękanej od stuleci konfliktami Europie. Ostatnie rozszerzenie połączyło Wschód i Zachód Europy, umożliwiając kontynentowi dalszą integrację i rozwój. Kluczem do sukcesu Starego Kontynentu w nowym stuleciu jest słowo „konkurencyjność”. Punktem wyjścia do dyskusji był raport „Future of European Integration: A reform to call” BDI, ECONOMIESUISSE, TÜSİAD i Konfederacji Lewiatan.

Raport powstał pod redakcją prof. Güntera Verheugena i został przygotowany przez cztery europejskie think tanki: ośrodek THINKTANK, The German Council on Foreign Relations DGAP, Boğazici University – TUSIAD Foreign Policy Forum oraz Avenir Suisse. W panelu zorganizowanym podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie 1-3 października br. wzięli udział: dr Małgorzata Bonikowska (Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i partner zarządzający ośrodka THINKTANK, Polska), Samuel Rutz (zastępca dyrektora Avenir Suisse, Szwajcaria) oraz Günter Verheugen (szef The European Experience Company, Niemcy). Rozmawiano o polityce klimatycznej UE, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz o makro i mikroekonomiczne zmianach, jakie trzeba wprowadzić, aby umożliwić firmom europejskim sprawniejsze działanie. Dyskusję moderował ambasador Janusz Reiter, Przewodniczący Fundacji CSM.