„Droga do solidarnej i silnej Europy” – dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, cytowana w „Dzienniku Gazecie Prawnej” [20.04.2015]