„Rosja nie jest zainteresowana partnerstwem” – dr Małgorzata Bonikowska w radiowej Jedynce