dr Małgorzata Bonikowska w radiowej Jedynce o tym, jak Polska skorzystała na członkostwie w UE