dr hab. Adriana Łukaszewicz o współpracy pomiędzy krajami Zatoki Perskiej

Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska rozmawia z dr hab. Adrianą Łukaszewicz z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, autorką licznych publikacji, poświęconych gospodarkom państw Bliskiego Wschodu.