dr Bartłomiej E. Nowak o przyszłości multilateralizmu

Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska rozmawia z dr Bartłomiejem E. Nowakiem, prezesem Grupy Uczelni Vistula oraz dr Stephenem F. Szabo z American Institute for Contemporary German Studies.