Stworzenie silnego bloku Unia Europejska – Stany Zjednoczone opartego na wspólnych wartościach lub rozproszenie potencjału Zachodu w wielowymiarowym świecie nowych sieci i zależności, koncentrowanych wokół USA, ale i nowych liderów, takich jak Chiny czy Indie – oto najbardziej prawdopodobne scenariusze przyszłości Europy w globalnym świecie. Do takich wniosków doszli uczestnicy debaty „Polska – Europa 2050: ćwiczenia z social fiction„, prowadzonej przez Prezes CSM dr Małgorzatę Bonikowską.

Wydarzenie zorganizowały CSM i Fundacja Konrada Adenauera. W seminarium wzięli udział przedstawiciele młodego pokolenia: eksperci, działacze polityczni i samorządowi, reprezentanci administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz think tanków. 

{phocadownload view=file|id=597|target=s}