CSM głównym partnerem projektu „Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans”

Miło nam poinformować, że Centrum Europejskie (lider projektu) i Centrum Stosunków Międzynarodowych (partner) wraz z zagranicznymi partnerami uzyskali prestiżowy grant MSZ w ramach konkursu MSZ „Dyplomacja publiczna 2023” (w wysokości 150 tys. zł). Projekt pt. „Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans” będzie realizowany z następującymi partnerami zagranicznymi, m.in.: University „St. Kliment Ohridski” – Bitola; Ss. Cyril and Methodius University w Skopje; Institute for Research and European Studies (IRES – NGOs – Macedonia Północna); The Atlantic Council of Montenegro; University Donja Gorica w Podgoricy. Głównym partnerem po stronie polskiej jest Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Najważniejszym celem projektu jest przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji związanej z wojną w Ukrainie, w tym oczerniającej Polskę jako jedno z głównych państw wspierających Ukrainę, poprzez aktywną i angażującą komunikację opartą na faktach oraz współpracę z podmiotami z krajów bałkańskich. Ważnym elementem projektu będzie demaskowanie i analiza aktywności dezinformacyjnej Rosji w odniesieniu do działań wojennych w Ukrainie realizowanej w państwach Bałkanów Zachodnich, zwłaszcza w Czarnogórze i Macedonii Północnej. Nasze działania skierowane są do opiniotwórczych środowisk – akademickich, organizacji pozarządowych oraz dziennikarskich w tych dwóch właśnie państwach.

Projekt zakłada: warsztaty w Czarnogórze, konferencję i seminarium w Macedonii Północnej, konferencję w Warszawie, publikację książkową oraz serię webinariów i podcastów.

Kierownikami projektu są ze strony polskiej: dr hab. Kamil Zajączkowski, dr Artur Adamczyk, mgr Adrianna Śniadowska (pełniąca funkcję głównego koordynatora) oraz Paweł  Stawarz (WAT). Ze strony partnerów zagranicznych: Prof. Goran Ilik.