ZOOM NA ŚWIAT: Rola samorządów w relacjach międzynarodowych

Zapraszamy na pierwszą w tym roku rozmowę z cyklu Zoom na Świat, organizowaną przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Raz w miesiącu wspólnie z naszymi gości: dyplomatami, przedsiębiorcami, ekspertami analizujemy sytuację na świecie z polskiej i europejskiej perspektywy.
Z naszymi gośćmi porozmawiamy o roli samorządów w relacjach międzynarodowych. 

🧐 Naszymi gośćmi byli:
👉 dr Justyna Glusman, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i zielonych miast, Stowarzyszenie Fala Renowacji
👉 Robert Jacek Moritz, Dyrektor zarządzający Citisense, prezes ALTA SA, pionier nowego urbanizmu
👉 Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich, samorządowiec

Spotkanie moderowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. 

Menu