25 stycznia 2010 r. w CSM odbyło się seminarium „Zarządzanie emigracją – wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej i gospodarczej”, poświęcone
prezentacji najnowszego Raportu CSM „Zarządzanie emigracją – wyzwania dla polityki zagranicznej i gospodarczej” oraz promocji książki Krystyny
Iglickiej „Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji”, Scholar, 2010.

Spotkanie prowadził Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Ambasador Janusz Reiter. 

W dyskusji udział wzięli:

Grzegorz Dobroczek, Departament Statystyki Narodowego Banku Polskiego
Artur Kozłowski, Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP
Marta Sęk-Spirydowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
dr Jakub Wiśniewski, Departament Polityki Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP