„Zarówno państwa bałtyckie, jak i Polska w równym stopniu odczuwają rosnące zagrożenie ze strony Rosji” – dr Małgorzata Bonikowska w wywiadzie dla Polskiego Radia [05.09.2017]